ประเภทเรือไม้

 

ประเภทเรือเหล็ก

 

ประเภทอลูมิเนียม